(020) 744 330, (063) 666 117, (063) 8 404 495, (063) 666 255 office@autoskolaseka.com

Auto škola Šeka registrovana je za obuku B kategorije vozača. U skladu sa planom i programom rada škola je obezbedila sve potrebne uslove za obuku kako u opremi tako i u nastavnom kadru koji danas već poseduje zavidno iskustvo, sertifikate, licence i želju za kvalitetnim radom.

Mi smo mišljenja da jedino kvalitetno obučeni kandidat koji je i savesni učesnik u saobraćaju prava je reklama našem poslovanju i znak naše istrajnosti i nastavka uspešnog poslovanja pa se zato i ponašamo u skladu sa tim.

Od trenutka Vaše pozitivne odluke i želje da radimo zajedno, upisujete se u našu školu gde vas u osnovne uslove i način rada upućuje Muhović Elma koja obavlja administrativne poslove uškoli i brine da su sva dokumenta uredno sređena i postavljena na svom mestu.

Osim administrativnih poslova Elma kao licencirani instruktor B kategorije obavlja i praktičnu obuku vozača, ali njena osnovna obaveza je pre svega da vas uputi u način i metode rada kao i da brine o terminima vašeg napredovanja i pohađanja časova teorijske, praktične obuke i izlaska na polaganje.

Ukoliko ste obavili sređivanje dokumentacije krećete sa teorijskom obukom.
Za Vas smo pripremili savremenu kompijuterski opremljenu  nastavnu učionicu u kojoj se obavljaju časovi teorijske obuke.

Učionica poseduje veliki televizor za grupni rad, 14 personalnih kompijutera visokih performansi na kojima bi nam pozavidele i mnoge softverske firme kojima su kompijuteri osnovna oblast rada, razvijenu kompijutersku mrežu i vezu sa internetom.

Kandidati B kategorije po planu i programu imaju obaveznih 40 nastavnih časova na kojima predaje naš licencirani predavač Muhović Enes. Na tim časovima vaše je da pratite i savladavate nastavno gradivo a mi smo vam obezbedili mogućnost učenja i van tih obaveznih časova nastave.

Pružili smo Vam mogućnost da u trajanju radnog vremena škole možete uvek doći  i uz nadzor naših stručnih ljudi učite i usvajate nastavno gradivo konstantno.

U ovoj učionici se vrši i polaganje teorijskog dela vozačkog ispita u terminima koje nam odobri Ministarstvo unutrašnjih poslova kao organizacija koja je zadužena za kontrolu ispravnosti rada i polaganja u auto školama.

Grad Sjenica nam je izašao u susret i omogućio niz pogodnosti u radu tako da problem sa terminima i terenom za polaganje ne predstavljaju problem na čemu smo im izuzetno zahvalni jer smo u predhodnom periodu u vreme promene uslova poslovanja auto škola morali da idemo na polaganje u Novi Pazar i Rašku što je našim kandidatima i nama predstavljalo veliki problem.

Ukoliko ste još uvek neodlučni svratite kod nas u školu i uverite se u uslove koje smo obezbedili našim kandidatima za nesmetani rad i obuku, mi čekamo na Vas u želji da od Vas napravimo kvalitetne vozače i učesnike u saobraćaju.