(020) 744 330, (063) 666 117, (063) 8 404 495, (063) 666 255 office@autoskolaseka.com

Praktična obuka

Auto škola Šeka registrovana je za obuku B kategorije vozača. U skladu sa planom i programom rada škola je obezbedila sve potrebne uslove za obuku kako u opremi tako i u nastavnom kadru koji danas već poseduje zavidno iskustvo, sertifikate, licence i želju za kvalitetnim radom.

Pošto naši kandidati odslušaju predavanja i polože teorijski deo vozačkog ispita stiču pravo na praktičnu obuku kandidata. Za ovu vrstu obuke obezbedili smo kvalitetan vozni park. Posedujemo četiri vozila novijeg datuma koja su uvek u tehnički ispravnom stanju, uredna i spremna za časove obuke.

Časove praktične obuke vrše naši licencirani instruktori koji imaju zavidno iskustvo u radu kao i vrhunski nivo znanja koji nesebično prenose na kandidate. To su Muhović Šekija osnivač i vlasnik auto škole inače instruktor svih kategorija. Muhović Anel licencirani ispitivač i instruktor B, C i E kategorije. Muhović Enes licencirani predavač, ispitivač i instruktor B, C i E kategorije. Korać Fadil licencirani instruktor B i C kategorije. Muhović Elma administrativni radnik i licencirani instruktor B kategorije.

Osnovni koraci u praktičnoj obuci vrše se na uređenom poligonu namenjenom praktičnoj obuci. Naša škola poseduje sopstveni poligon za obuku vozača kao jedna od retkih u zemlji. U cilju kvalitetne obuke kandidata uspeli smo da napravimo poligon za sopstvene potrebe i u interesu kandidata.

Nakon osnovne obuke i upoznavanja sa vozilom i osnovnih veština upravljanja vozilom kandidati kreću u praktičnu obuku gradske vožnje.

Naš grad ima sve potrebne uslove za nesmetanu obuku kandidata na čemu smo neizmerno zahvalni gradskim vlastima koji su nam omogućili sve ove uslove da naši sugrađani konačno imaju mogućnost kvalitetne obuke u svom gradu.

Nakon praktične obuke kandidati su spremni za izlazak na praktičan deo ispita za vozače. Jedan deo polaganja se vrši na poligonu a drugi deo vožnjom u gradu. Naš licencirani ispitivači Muhović Anel i Muhović Enes učestvuju u radu ispitne komisije i polaganja praktičnog dela vozačkog ispita.

Mnoge generacije naših sugrađana ukazale su nam poverenje i obučavale se u našoj auto školi pa sa pravom možemo očekivati uspešan nastavak rada i razvoja naše male porodične firme koja je od skromnih početaka izrasla u jedno uspešno i savremeno preduzeće.

Zahvalni smo svim ljudima dobre volje koji su nam ukazali poverenje a Vas očekujemo da svratite u naše prostorije škole i uverite se u uslove rada koje pružamo našim kandidatima u cilju ostvarivanja uspešne poslovne saradnje koja u mnogim slučajevima prelazi i u pravo prijateljstvo.

Video:
Poligonske radnje

Video prikazuje kompletne poligonske radnje koje morate uraditi na polaganju praktičnog dela ispita za vozače motornih vozila B kategorije. Pogledajte kako izgleda na primeru a zatim u auto sa instruktorom pa krenite na vežbanje.

Kvalitetna vežba jedino vam može omogućiti da usvojite veštinu upravljanja motornim vozilom a to znači da postajete kvalitetan vozač u saobraćaju.